tatopoulosstudios

ฟังอย่างไรจึงได้ความ

เมื่อพูดถึง “การฟัง” ไม่ว่าใครเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมมีประสบการณ์ในการฟังกันทั้งนั้น ทั้งการฟังเพลง การฟังการสนทนา การฟังผ่านการดูหนังดูละครหรือการฟังผู้พูดที่พูดต่อคนเป็นจำนวนมากการฟังเป็นเหมือนเรื่องง่ายดายแต่หากคิดให้ดีแล้วคุณสามารถแน่ใจได้มากน้อยเพียงใดว่าคุณสามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและการฟังของคุณในทุกครั้งเกิดประโยชน์กับคุณอย่างแท้จริง การฟังต่างจากการได้ยินมากมายนักบางคนคิดว่าเขากำลังฟัง แต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังเพียงแค่ได้ยินเพียงเท่านั้น การฟังในภาษาจีนคือคำว่า ติง ซึ่งมีตัวอักษรที่ประกอบไปด้วยคำสามคำคือ ตา หู และใจ นี่คงเป็นคำตอบที่เราจะได้ทราบว่าเราได้ฟังอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่
การฟังที่แท้จริงคุณจะต้องใช้ ตา เป็นส่วนหนึ่งของการฟังด้วย เมื่อมีผู้พูดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตาของคุณควรจะสนใจและมองที่เขามิใช่ฟังเพียงเสียง เสียงและน้ำเสียงรวมถึงเนื้อความที่พูดอาจดัดแปลงกันได้ แต่เมื่อมาประกอบกับมท่าทางสีหน้าและบุคลิกลักษณะอาจจะทำให้เรารู้สารของผู้พูดและวิเคราะห์รู้จักตัวผู้พูดมากขึ้นด้วย หู เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนเมื่อเราฟัง เราต้องตั้งใจฟังให้ชัดและครบถ้วนเนื้อความมิใช่ฟังเพียงบางช่วงหรือฟังเพียงแว่ว ๆ เพราะถ้าฟังในลักษณะนั้นคุณไม่ได้กำลังฟังอยู่ แต่คุณเพียงแค่กำลัง ได้ยินอยู่เท่านั้น ใจคือส่วนประกอบสำคัญในการฟัง ใจและสมองคือส่วนเดียวกัน ส่วนของการวิเคราะห์แยกแยะและทำความเข้าใจ หากใช้ใจในการฟังและคิดตาม การฟังครั้งนั้นก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียว
การฟังไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดและผู้ฟังจะมีสถานภาพใดเท่านั้น การฟังผู้ที่เก่งกว่าหรืออยู่เหนือกว่าเป็นการฟังด้วยการรับสารและรับประโยชน์จากสารนั้นเป็นหลักแต่ก็ไม่ควรขาดการวิเคราะห์แยกแยะด้วย การฟังคนที่เท่ากัน คนใกล้ชิดยิ่งต้องใช้ใจและความเข้าใจในการฟัง เพื่อที่จะใส่ใจและดูแลกันและกันได้อย่างดี การฟังผู้ที่อยู่ภายใต้หรือเด็กกว่าเมื่อฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ คุณจะได้ใจและปกครองใจของเขาได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะเขาจะสัมผัสถึงความใส่ใจที่คุณมีให้ได้เมื่อเขาพูดให้คุณฟัง