tatopoulosstudios

พูดอย่างไรให้ประทับใจคนฟัง

การพูดถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ว่าได้ เมื่อเราพูดอะไรออกไปผลของคำพูดนั้นย่อมมีกลับมาอยู่เสมอ การพูดเป็นการสื่อสารที่เข้าใจได้ชัดเจนและเล็งผลได้มากที่สุด ดังนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญของคนทุกคนที่จะต้องให้การเอาใจใส่ คนที่ประสบความสำเร็จในการพูดก็จะทำให้เกิดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิตตามมาได้ง่ายกว่าคนที่พูดไม่เก่ง พูดไม่เป็น หรือพูดไม่ดี พูดอย่างไรให้ประทับใจคนไม่ใช่คำถามเพียงสำหรับคนที่ต้องการเป็นนักพูดเท่านั้น แต่การพูดให้ประทับใจหรือชนะใจคนควรจะเป็นคำถามที่ทุก ๆ คนควรที่จะหาคำตอบ และคำตอบของการพูดให้ประทับใจคนก็คือ
1.พูดจาฉะฉานชัดเจน
สิ่งแรกไม่ว่าคุณจะพูดสิ่งใด การพูดให้ชัดเจนคนฟังฟังได้อย่างรู้เรื่องจับใจความได้ถูกต้องจำเป็นจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด คนหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการพูด เพราะมันอายไม่กล้าหรือเปล่งเสียงไม่ชัดถ้อนชัดคำการพูดนั้นก็ถือว่าล้มเหลวตั้งแต่เริ่มแล้ว
2.รู้ดีในสิ่งที่พูด
เมื่อคุณจะพูดสิ่งใดคุณต้องมีสติและร็ดีในสิ่งที่จะพูด โดยเฉพาะการพูดต่อหน้าผู้อื่น การพูดที่เป็นงานเป็นการ เราจะต้องทำการบ้านมาอย่างดีและรู้ชัดเจนในเรื่องที่จะต้องพูด ไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ประชุม พูดกับลูกค้า พูดกับลูกน้อง ผู้ร่วมงานหรือพูดกับเจ้านาย
3.คิดก่อนพูด
เมื่อเราพูดออกไปคำพูดจะเป็นนายเรา ดังนั้นต้องคิดก่อนที่จะพูดอย่าพูดด้วยอารมณ์ พูดด้วยความสะใจ เพราะหลังจากที่พูดไปแล้วเราจะต้องรับผลของคำพูดเหล่านั้นไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
4.พูดด้วยความจริงใจ
ความจริงใจจะละลายใจคนจะทำให้คนเปิดใจและเชื่อใจ ดังนั้นจงใช้ใจในการพูดมากกว่าสำบัดสำนวนและลีลาในการพูด ไม่ว่าคุณจะพูดแล้วผู้ฟังฟังแล้วเพลินสนุกเพียงใด แต่ถ้าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจ คำพูดมากมายก็ไม่สามารถแตะต้องใจคนแท้จริงได้เลย
5.น้ำเสียงและวิธีการพูดก็สำคัญการพูดที่ผู้ฟังจะเกิดความประทับใจ ครจะเป็นคำพูดที่มีน้ำเสียงน่าฟัง ไม่ราบเรียบจนเกินไป ไม่กระโชกโฮกฮาก แต่มีจังหวะจะโคนที่พอเหมาะพอดี มีการออกเสียงที่ไพเราะเหมาะสม น้ำหนักและความดังค่อยของเสียงก็สำคัญไม่แพ้กัน